Ülkemizde futbolun ilk olarak 19. yüzyılın son çeyreğinde oynanmaya başladığı bilinmektedir. Osmanlı döneminde Selanik ‘te yakılan ilk ateş zamanla Bornova çayırlarına kadar yayılmıştır. lk futbol kulübü ise yine İzmir ‘de İngilizler tarafından kurulmuştur. Daha sonra ise İstanbul ‘a bulaşan bu güzel salgın Kadıköy ve Moda çayırlarını etkisine almasıyla beraber neredeyse tüm kentin ilgisini çekmeyi başarmıştır.1897 yılında İzmir ‘den gelen karmanın İstanbul karmasıyla karşılaşması Türk topraklarındaki ilk futbol maçı olarak tarihe not düşülmüştür.