Anasayfa Kurumsal Şirket Politikamız

Şirket Politikamız

AR-Ge ve inovasyonun çalışma alanındaki öneminin farkında olan Luna Bilişim kurum içi ve kurum dışı eğitimlerle ekibini sürekli eğiterek uluslararası alanda gerçekleşen ilerlemeleri her zaman takip etmekte ve girişimciliğini hiçbir zaman kaybetmeden kalitesini en üst boyutta tutmaktadır. Sahip olduğu ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi VE IEC 27001:2017 Uluslarası Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikaları ile kalitesi uluslararası alanda tescillenmiş olan Luna Bilişim her zaman ileriye bakmaktadır. Kalite yönetim sisteminin şartlarına eksiksiz olarak uyan, müşterilerden ve kurum içinden aldığı geri bildirimlerle oluşturduğu sistemi ara vermeden ileriye taşımayı hedeflemektedir. Müşteri memnuniyetini faaliyetlerimizin merkezine koyarak, mevcut ve potansiyel müşterilerimizin şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini anlamak ve bunları karşılamaya yönelik kaliteli ürün ve hizmet sunmak ve çözümler üretmektir. Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz de dahil tüm ilişkilerimizde dürüstlüğü, karşılıklı güveni ön planda tutmaktır. Mevcut durumu korumakla yetinmeyip sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi temel felsefe olarak benimsemektir. Firmamızın rekabet ve gelişim gücünü arttırmak ve rekabeti kalitemizi arttıracak bir fırsat olarak görmektir. İş verimliliği ve kalitesini arttırmak amacıyla çalışma koşullarının sürekli gelişimini sağlamaktır. Teknolojik gelişmelere ve yasal mevzuatlara ayak uydurarak, personelin eğitim seviyesini en üst düzeyde tutmak araştırma ve eğitime önem vererek bilgi düzeyimizi daima geliştirmek, bilgiyi çalışanlarımız ve müşterilerimizle paylaşmaktır. Ekip ruhu ve ekip çalışmasını şirket prensiplerimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak görmektir. Tüm süreçlerimizi ve ürün/hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmektir. İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye yasaların üstünde bir titizlikle özen göstermeyi; hizmet kalitemizin geliştirme çalışmalarını tüm çalışanların katılımı ile desteklemeyi; yönetim sistemlerinin devamlılığını sağlamak ve sürekli geliştirmektir.

Luna Bilişim, faaliyetlerinden oluşacak çevre etkilerini belirleme, ortadan kaldırma veya asgariye indirme konusunda mevcut ve geçerli bilgiyi kullanarak çevreye karşı önleyici davranmayı taahhüt eder. Luna Bilişim Yönetimi, Çevre Yönetimi Sistemini kurmak ve uygulamak için gerekli tüm kaynakları sağlar, çalışanlarına sorumluluk ve yetki verir ve çevre bilincini geliştirmektedir. Luna Bilişim, çalışanlarının çevre bilincini geliştirmek ve çevre ve doğal kaynakların verimli kullanımı konusuna sürekli bilgilendirmeyi hedefler. Bu hedefe ulaşmak için benimsediği çevre yönetimi felsefesi; sürekli iyileştirici, koruyucu ve düzeltici faaliyetlerin tüm çalışanlar için doğal bir davranış şekli olduğu bir kültür oluşturmaktır.