MENÜ

soti-mobicontrol-gray-v_opt 2.png

Günümüzde, mobil cihazların ve uygulamaların sayısındaki artış, birçok ihtiyacı da beraberinde getiriyor.  Mobil cihazların iş süreçlerinde vazgeçilmez hale gelmesi sonucu mobil iş sürekliliğinin sağlanması ihtiyacı artıyor. Mobilite döngüsünün takip edilmesi için uzaktan yönetim ve destek ihtiyacı doğuyor. 
Lokasyon bağımsız, sürekli ve tümleşik iletişim ile gelen mobilitenin getirdiği yönetim zorluğu, güvenlik risklerini de artırıyor. Kayıp veya çalınan mobil cihazlar ve şirketin gizli bilgilerine mobil cihazlarla erişilmesi, bağlantı ve uygulamaların güvenliğinin sorgulanmasına ve bu riski minimize etme ihtiyacının doğmasına neden oluyor. 
Bu noktada Luna Bilişim Mobil Cihaz Yönetimi, kurumunuzun mobil cihazlarının (akıllı telefon, tablet ve el terminali) merkezi/müşteri altyapısında güvenli bir şekilde yönetilmesi, uygulamalara uzaktan destek verilmesi ve veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik verimli bir çözüm sunmaktadır. 
Luna Bilişim Mobil Cihaz Yönetim Hizmeti, iş süreçlerinde vazgeçilmez hale gelen mobil cihazların artışı ile oluşan yönetim problemini çözer, siz zamandan tasarruf ederek ana BT fonksiyonlarına daha fazla zaman ayırırken, ihtiyaç duyulan iş verisine her an her yerden güvenli olarak erişerek, mobil iş sürekliliği ve yüksek verimlilik sağlarsınız. Cihaz, uygulama, ağ ve veri tarafında uçtan uca mobil güvenlik ve uyumu elde ederken, lokal hizmetlerimiz ile 1. ve 2. seviyede destek ve eğitimlerden faydalanırsınız.